پروژه های اکتشافات ژئوشیمیایی

سوابق اجرایی و پروژه‎های شرکت و کارشناسان آن در زمینه اکتشافات ژئوشیمیایی

 

ردیف نام پروژه
۱ طراحی، برداشت، پردازش و تحلیل اکتشافات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‎ای و لیتوژئوشیمی محدوده اکتشافی نیاز مشگین‎شهر
۲ پردازش و تحلیل داده‎های ژئوشیمی رسوب آبراهه‎ای برگه‎های ۱:۱۰۰۰۰۰ لاهرود، مشگین‎شهر و اهر در پهنه اردبیل
۳ طراحی، برداشت، پردازش و تحلیل اکتشافات لیتوژئوشیمیایی طلا – آنتیموان در زون سیلور- سنگستان همدان
۴ طراحی، برداشت، پردازش و تحلیل اکتشافات لیتوژئوشیمیایی در کانسار پلی‎متال تکنار بردسکن
۵ نمونه‎برداری در پروژه‎های اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک برگه‎های ۱:۱۰۰۰۰۰ بسطام، شاهرود، ری‎آباد، رامیان، میامی، پاوه، آلوت، میانراهان، کامیاران، باینچوب، تویسرکان، تیژتیژ، نهاوند، گرماب، کبودرآهنگ
۶ نمونه‎برداری پروژه اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک رسوبات رودخانه‎ای و کانی سنگین برگه ۱:۲۵۰۰۰ نقده ۲
۷ نمونه‎برداری پروژه اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‎ای برای عناصر نادر در مناطق قره‎آغاج
۸ نمونه‎برداری پروژه اکتشاف ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه‎ای برای عناصر نادر در مناطق هشترود قره‎چمن
۹ نمونه‎برداری پروژه اکتشاف لیتوژئوشیمیایی طلا در زون آلوت
۱۰ نمونه‎برداری پروژه اکتشاف لیتوژئوشیمیایی طلای حمزه قرنیان سقز
۱۱ نمونه‎برداری پروژه اکتشاف سراسری شرکت ملی مس در شمال غرب کشور در مناطق شالو، کالجان، سوناجیل، شاهسون
۱۲ ارزیابی آلودگی Zn، Pb، As در آب‎های سطحی منطقه آی‎قلعه‎سی، جنوب شرقی تکاب
۱۳ ارزیابی تأثیر کانه‎زایی سرب و روی بر غلظت عناصر Hg، Pb، Zn، Se و Cd در منابع آب سطحی منطقه آی‎قلعه‎سی، جنوب شرقی تکاب
۱۴ ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه معدن متروکه سرب- روی آی‎قلعه‎سی، جنوب خاوری تکاب
۱۵ بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب منطقه آی‎قلعه‎سی، جنوب شرق تکاب
۱۶ بررسی هیدروژئوشیمی و ایزوتوپ‏های پایدار (۱۸O, ۲H) دریاچه تالابی زریوار(زریبار)- مریوان
۱۷ بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، کیفی آب و عوامل تهدید کننده دریاچه تالابی زریوار مریوان