پروژه‌های دورسنجی

سوابق اجرایی شرکت و کارشناسان آن در پروژه‎های دورسنجی

 

ردیف نام پروژه
۱ مطالعه آلتراسیون و ساختارهای مؤثر در کانه‎زایی پهنه اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای ASTER
۲ مطالعه آلتراسیون و ساختارهای مؤثر در کانه‎زایی پهنه شمال آذربایجان غربی با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای ASTER
۳ بررسی و مطالعه لیتولوژی، آلتراسیون و ساختارهای برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ آلوت با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای ETM برای اکتشافات طلا
۴ مطالعه آلتراسیون و ساختارهای مؤثر در کانه‎زایی کانسار تکنار با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای ASTER، World View2 و Quick Bird
۵ مطالعه دورسنجی با استفاده از تصاویر ماهواره‎ای ASTER برای اکتشاف آهن در شمال کردستان و جنوب آذربایجان غربی
۶ بررسی شواهد ساختاری و آلتراسیونی کانسار مولیبدن پورفیری سیه کمر میانه با استفاده از تصاویر ASTER, World View2
۷ مطالعه تصاویر ماهواره‎ای ASTER به منظور استخراج الگوهای ساختاری و آلتراسیونی کانسارهای پورفیری در استان‎های آذربایجان شرقی و اردبیل
۸ مطالعه تصاویر ماهواره‎ای ASTER به منظور استخراج الگوهای ساختاری و آلتراسیونی مرتبط با کانسارهای طلا در استان کردستان
۹ مطالعه شواهد ساختاری و آلتراسیونی منطقه شورک جنوببیرجند، خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ASTER
۱۰ مطالعه شواهد ساختاری و آلتراسیونی منطقه غرب دهسلم، خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ASTER
۱۱ مطالعه شواهد ساختاری و آلتراسیونی منطقه جنوب دهسلم، خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر ASTER