دورسنجی

Remote Sensing

داده‌های ماهواره ای به دلیل غنای اطلاعاتی، تنوع محصولات، سرعت بالا و هزینه‌های پایین (تهیه داده و پردازش)، در علوم زمین به طور عام و در اکتشاف منابع طبیعی به طور خاص مورد توجه بسیار است. دورسنجی به طور عمومی قادر است محصولات متنوع زیر را تولید کند:

  • کمی سازی الگوهای کانی شناسی و دگرسانی در قالب نقشه کانی‌ها (Mineral Maps).
  • نقشه برداری واحدهای سنگی و ساختمانی با روش‌های فتوژئولوژی (Photogeology).
  • تهیه نقشه‌های توپوگرافی و DEM/DSM بر اساس زوج تصویر استریویی (Stereo Pair).

از آنجایی که بسیاری از ذخایر معدنی با هاله‌های دگرسانی همراه‌اند، نقشه برداری الگوهای کانی شناسی، تفکیک گروه‌های مختلف کانی‌ها و تعیین زون بندی کانی‌ها/دگرسانی ها با داده‌های ماهواره ای و به کمک روش‌های پردازش طیفی (Spectral Processing) می‌تواند در راهنمایی به سوی سیستم های گرمابی و نیز شناسایی و توصیف پهنه‌های کانه دار بسیار کارا و موثر باشد. دورسنجی قادر است دگرسانی های رسی (آرژیلیک، سریسیتی و پروپیلیتی)، سیلیسی، دولومیتی، هوازدگی‌های اکسید آهن، کانی‌های محیط دگرگونی و غیره را به خوبی از راه دور (با ماهواره) یا از راه نزدیک (بر روی زمین با دستگاه طیف سنج Spectrometer) تفکیک و کمی کند.

تحلیل تکتونیک با استفاده از تصویر Aster
تحلیل آلتراسیونی و نقشه کانی ها

در اکتشاف مواد معدنی داده‌های ماهواره ای را می‌توان با سه سناریوی زیر بکار برد:

  • اکتشاف ناحیه ای با مدل های مفهومی: تولید آنومالی‌های معدنی و شناسایی مناطق مستعد کانه سازی برای مدل های مشخصی مانند طلای اپی ترمال و مزوترمال، مس پرفیری، رگه ای و اسکارنی، سولفید توده ای، سرب و روی می سی سی پی و غیره.
  • توسعه و بسط دانسته‌ها و اطلاعات معدنی/کانی شناسی موجود به نواحی مجاور با توسعه مدل های اکتشافی مبتنی بر داده‌های ماهواره ای.
  • قضاوت درباره اهمیت و اولویت مناطق مستعد یا در دست اکتشاف بر اساس پارامترهای کانی شناسی/ ساختمانی و فلززایی قابل استخراج از داده‌های ماهواره ای.

انواع سنجنده های قابل استفاده در امور اکتشافی و زمین شناسی شامل موارد زیر می‌باشد

شرکت معدنی دانش گستر زمین با متخصصین توانا و با تجربه خود امکان تعریف و اجرای پروژه‌های دور سنجی با استفاده از تصاویر مختلف ماهواره‌ای در مقیاس‌های متفاوت اکتشافی را دارد و بدین منظور از نرم‌افزارهای "PCI Geomatica" ، "ENVI" ، "Bentley MicroStation " ، "Global Mapper" ، "Arc GIS" و ... برای تصحیح، پردازش و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای استفاده می‌شود.