اکتشافات ژئوفیزیکی

Geochemical Exploration

ژئوفیزیک اکتشافی با بررسی تغییرات خواص مختلف فیزیکی، در اکتشاف کانسارهای پنهان و آشکارسازی عوارض کانی­سازی در عمق کاربرد فراوانی دارد و با توجه به مدل کانساری و نوع عارضه مورد مطالعه روشهای مختلف به کار گرفته می­شود.

مگنتومتری

اندازه­گیری میدان مغناطیسی و بررسی تغییرات سطحی و عمقی آن با استفاده از تکنیکها و مدلهای مختلف در تفسیر زمین شناسی و شناخت الگوهای تکتونیکی، آلتراسیونی، لیتولوژی و کانه­زایی بسیار مثمر ثمر واقع می­گردد. شرکت معدنی دانش گستر زمین تمامی مراحل پروژه از طراحی تا ارائه گزارش نهایی را با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود اجرا می نماید.

ژئوالکتریک

در روش مقاومت مخصوص الکتریکی (Rs) و پلاریزاسیون القایی (IP)، میدان الکتریکی مصنوعی زمین برای پی­جویی کانسارهای فلزی و مطالعه تغییرات الکتریکی محیط زمین شناسی مورد استفاده قرار می­گیرد با انتخاب آرایش و فواصل الکترودی مناسب ناهنجاریهای مدفون در عمق قابل تشخیص و شناسایی است.