خدمات و فعالیت های دانش گستر زمین


اکتشافات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوشیمیایی به عنوان یکی از مهمترین روشهای اکتشافی توده¬های کانساری، الگوی پراکندگی عناصر و ارتباط آنها با محیط زمین شناسی را مورد بررسی قرار می¬دهد این روش در مقیاسهای مختلف از شناسایی و پی¬جویی تا مقیاس تفصیلی به کار گرفته می¬شود. محیط مورد مطالعه، شبکه و نوع نمونه برداری بر اساس اهداف مد نظر طراحی می گردد ....

ادامه مطلب

دور سنجی (RS)

داده‌های ماهواره ای به دلیل غنای اطلاعاتی، تنوع محصولات، سرعت بالا و هزینه‌های پایین (تهیه داده و پردازش)، در علوم زمین به طور عام و در اکتشاف منابع طبیعی به طور خاص مورد توجه بسیار است. به نقشه درآوردن الگوهای کانی شناسی، تفکیک گروه‌های مختلف کانی‌ها و تعیین زون بندی کانی‌های دگرسان شده با داده‌های ماهواره ای و به کمک روش‌های پردازش طیفی (Spectral Processing) می‌تواند در راهنمایی به سوی سیستم های گرمابی و نیز شناسایی و توصیف پهنه‌های کانه دار بسیار کارا و موثر باشد....

ادامه مطلب

حفاری مغزه گیری

شرکت معدنی دانش گستر زمین از سال 1386 پا به عرصه حفاری نهاد. چون از همان ابتدا هدف شرکت استفاده از تجهیزات و تکنولوژی مدرن و به روز دنیا بود، دستگاههای مغزه¬گیری تمام هیدرولیک CS14 و فوردیای کانادا خریداری گردید. از آن زمان تاکنون بیش از 55،000 متر حفاری مغزه¬گیری در قالب پروژه¬های مختلف برای کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی اجرا شده است....

ادامه مطلب

اکتشافات ژئوفیزیکی

ژئوفیزیک اکتشافی با بررسی تغییرات خواص مختلف فیزیکی، در اکتشاف کانسارهای پنهان و آشکارسازی عوارض کانی¬سازی در عمق کاربرد فراوانی دارد و با توجه به مدل کانساری و نوع عارضه مورد مطالعه روشهای مختلف به کار گرفته می شود. 1 - مگنتومتری 2 - ژئوالکتریک

ادامه مطلب

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

امروزه روند اکتشافات به سمت توسعه مکانیزم هایی است که با تکیه بر آنها بتوان کانیسازی‌های پنهان در اعماق زمین را شناسایی نمود بر این اساس ثبت عوارض متنوع ایجاد شده توسط یک سیستم کانه ساز به روش های مختلف از جمله ژئوفیزیک، ژئوشیمی، زمین شناسی انجام گرفته و از تلفیق تمامی آنها برای تعریف اهداف اکتشافی استفاده می گردد...

ادامه مطلب

با ما در تماس باشید